Introduction

Thank you for being interested in the No1. adventure park in Croatia. We are open every day from 9.00 to 17.00. If you wish to climb then please arrive before 15.00. The best experience is had by those who arrive in the morning, this is a very big park and most people are here a minimum of 4 hours. We are extremely safe and a wonderful experience will be had by all.
Occasionally we are not in the park during working hours, please just call 00385 91 896 4525 and we will be with you in minutes.
See you here :-)

x

Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu "UK”) se odnose na svako korištenje internet stranica www.glavanipark.hr (u daljnjem tekstu "sustav Glavani park", "Sustav", "Stranice") u vlasništvu tvrtke Istra Život d.o.o. (u daljnjem tekstu Istra Život").
Kupac je svaki posjetitelj sustava Glavani park koji je došao na Stranice sa namjerom da se informira i/ili kupi proizvod/uslugu ponuđenu na sustavu Glavani park.

Korisnik je svaki posjetitelj sustava Glavani park.

Ovaj dokument je elektronički ugovor između Glavani park-a i Korisnika te njegovim prihvaćanjem obje strane prihvaćaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje su u njemu navedene.

1. Opis usluge
Istra Život d.o.o. omogućava i provodi promotivnu prodaju proizvoda/usluga u ime Glavani Park-a putem internet stranica www.glavanipark.com. Sustav Glavani park je namijenjen za prodaju ulaznica i poklon bonova za pojedince i za grupe.

2. Promjene uvjeta
Glavani park zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni ovdje navedene Uvjete korištenja. Stoga, savjetujemo Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promjena u Uvjetima korištenja te Korisnik nastavi koristiti sustav Glavani park, podrazumijeva se da je nove Uvjete u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

3. Korištenje sustava Glavani park
Ovim putem Istra Život Korisniku daje pravo na korištenje usluga kupnje ulaznica i poklon bonova koji
(1) su u skladu s ovim UK te
(2) se ne kose s važećim zakonima Republike Hrvatske.

Uz to, Korisnik se obvezuje da neće (3) pokušati na bilo koji naćin doći do izvornog koda Sustava, (4) preprodavati ili iznajmljivati bilo koji dio Sustava (osim za korištenje prodaje ulaznica) niti (5) na bilo koji način ometati ili pokušati omesti rad sustava Glavani park.

4. Sadržaj Sustava i ponašanje Korisnika
Svi materijali koji se nalaze na sustavu Glavani park ekskluzivno su pravo Tvrtke ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigove i/ili dizajn. Svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih Stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke strogo je zabranjeno. Svako kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Korisnik je suglasan da neće unositi podatke koji:
•    Bi mogli nauditi ili uvrijediti drugu osobu,
•    Su netočni ili promoviraju ilegalne aktivnosti,
•    Su ilegalna kopija nečijeg autorskog rada,
•    Uključuju pornografske materijale,
•    Potpomažu ilegalne aktivnosti,
•    Promoviraju komercijalne aktivnosti koje nisu dozvoljene UK,
•    krše UK Glavani park-a ili bilo koji zakon Republike Hrvatske.

5. Naknada štete
Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Istra Život d.o.o., njihove odgovorne osobe i zaposlenike, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Korisnika.

6. Ostalo
Naslovi poglavlja korišteni u ovim UK služe samo radi lakše orijentacije, i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih UK ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište tvrtke Istra Život d.o.o. je u Glavani 4, Barban, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim UK, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.Diese Website verwendet Cookies für ein besseres Benutzererlebnis und mehr Funktionalität. Erfahren Sie mehr